Welkom op deze onderzoekswebsite. Fijn dat u meedoet aan het onderzoek en de moeite wilt nemen om alle vragen te beantwoorden. Afhankelijk van de indicatie zijn er maximaal 127 vragen te beantwoorden en dat duurt circa 20-30 minuten. Gaat u helemaal door totdat er een bericht verschijnt: ‘hartelijk dank, dit was de laatste vraag’.

Met het invullen van de vragen geeft u toestemming om de antwoorden geanonimiseerd te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek haptotherapie. Nadat u de vragenlijst volledig heeft ingevuld, wordt uw therapeut door de computer geautomatiseerd per e-mail geïnformeerd over de uitkomsten van de vragenlijst, zodat deze desgewenst meteen meegenomen kunnen worden tijdens de intake. Uw privacy is gewaarborgd door het gebruik van een unieke inlogcode die alleen uw eigen therapeut kan herleiden.
Bij aanvang v/d therapie
Circa 3 maanden na de start v/d behandeling of zoveel eerder als u gestopt bent met de therapie

Man Vrouw

Ja Nee

Ja Nee

Lager
Middelbaar
Hoger
WO