Haptotherapeutische Welbevinden Schaal (HWS)

© Dr. Gert A. Klabbers en J. Willem Hagg           download 

INSTRUCTIE
Deze vragenlijst gaat over gevoelens en gedachten die u had in de afgelopen week. Het antwoord op elke vraag wordt gegeven op een schaal van 1 t/m 5. De uitersten op de schaal (1 en 5) vertegenwoordigen de contrasten van een bepaald gevoel of een bepaalde gedachte. U kunt antwoorden door een rondje onder het cijfer aan te klikken dat het beste overeenkomt met uw gevoelens en gedachten.

Volkomen
ongelukkig
super
gelukkig
Onhandig en stijf
Soepel en
harmonieus
Zeer hoge
spierspanning
Ontspannen
Zeer
onzeker
Vol
zelfvertrouwen
Heel erg
Helemaal niet
Zeer wantrouwend
Vol vertrouwen
Paste mij erg aan
Volgde mijn eigen koers
Afstandelijk
Persoonlijk, diepgaand
Zeer beperkt
Onbevangen en vrij
Werd geleefd
Ging mijn eigen gang
Het was niet leuk
Volop genieten
Helemaal niet
Heel vaak
Helemaal niet
Heel vaak
Nooit
Altijd

De Haptotherapeutische Welbevinden Schaal (HWS) is een compilatie van veertien klinische vragen, waarbij elk item gescoord wordt op een 5-punts Likert schaal. De vragenlijst geeft een indruk van iemands welbevinden vanuit haptotherapeutisch perspectief. De HWS heeft vijf subschalen: psychisch welbevinden (1, 9, 11, 14); lichamelijk welzijn (2, 3); autonomie (4, 7, 10); relatie met anderen (5, 6, 8); aanraken en aangeraakt worden (12, 13). In een onderzoek naar het effect van haptotherapie op patiënten met chronische pijn varieerde Chronbach’s Alpha van de HWS gemeten op drie verschillende meetmomenten van .78 tot .89.[1] De betrouwbaarheid van de HWS werd bevestigd in een onderzoek naar het mogelijke nut van de HWS in de klinische praktijk met een Chronbach’s Alpha: .86.[2]

[1] Klabbers, G.A., Vingerhoets A.J.J.M. (2021). What is the effect of haptotherapy on patients with chronic pain? International Journal of Haptonomy and Haptotherapy, 1:1-9.

[2] Klabbers, G.A., Vingerhoets A.J.J.M. (2022). Measuring patient well-being: an exploratory study of the Haptotherapeutic Well-being Scale (HWS). International Journal of Haptonomy and Haptotherapy, 1:1-7.