Haptotherapievragenlijst (HV14)

© Gert A. Klabbers en J. Willem Hagg

INSTRUCTIE
Deze vragenlijst gaat over gevoelens en gedachten die u had in de afgelopen week. Het antwoord op elke vraag wordt gegeven op een schaal van 1 t/m 5. De uitersten op de schaal (1 en 5) vertegenwoordigen de contrasten van een bepaald gevoel of een bepaalde gedachte. U kunt antwoorden door een rondje onder het cijfer aan te klikken dat het beste overeenkomt met uw gevoelens en gedachten.

Volkomen
ongelukkig
super
gelukkig
Onhandig en stijf
Soepel en
harmonieus
Zeer hoge
spierspanning
Ontspannen
Zeer
onzeker
Vol
zelfvertrouwen
Heel erg
Helemaal niet
Zeer wantrouwend
Vol vertrouwen
Paste mij erg aan
Volgde mijn eigen koers
Afstandelijk
Persoonlijk, diepgaand
Zeer beperkt
Onbevangen en vrij
Werd geleefd
Ging mijn eigen gang
Het was niet leuk
Volop genieten
Helemaal niet
Heel vaak
Helemaal niet
Heel vaak
Nooit
Altijd

De Haptotherapievragenlijst (HV14) is een compilatie van 14 klinische vragen, waarbij elk item gescoord wordt op een 5-punts Likert schaal. De vragenlijst geeft een indruk van iemands welbevinden vanuit haptotherapeutisch perspectief. Chronbach’s alpha van de HV14 varieerde van .78 tot .89, gemeten op drie verschillende meetmomenten in een onderzoek naar het effect van haptotherapie op patiënten met chronische pijn.* De uitkomsten van 10 van de 14 vragen van de HV14 vertonen een significante correlatie met een of meerdere subschalen van de vierdimensionale klachtenlijst.*

*Klabbers, G.A., Vingerhoets A.J.J.M. (2021). What is the effect of haptotherapy on patients with chronic pain? International Journal of Haptonomy and Haptotherapy, 1:1-9.