Delicious App
Landing Theme

LEARN MORE
GET APP

Awesome
features inside!

LEARN MORE

GET APP

Your music
on the move

LEARN MORE

GET APP

home

Haptotherapie in Apeldoorn

Leren voelen en daar mee omgaan. Voelen, denken en doen weer met elkaar in evenwicht brengen. Ontwikkelen van affectieve contactvermogens. Haptotherapie is een leerroute met inzichtgevende gesprekken, ervaringsgerichte vaardigheidscdoefeningen en affectieve contactgerichte therapeutische aanraking die de eigen zelfstandigheid stimuleert en persoonlijke groei bevordert.

Vermoeidheid

Vermoeidheid doet afbreuk aan de kwaliteit van voelen.

Haptotherapie is een lichaamsgerichte benadering, waarbij ook aandacht is voor mogelijk onderliggende problematiek, zoals bijvoorbeeld: rouw en verlies, trauma en/of meegemaakt hebben van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag.

Gebrek aan vitaliteit? Haptotherapie kan helpen. 


Indicaties haptotherapie


Persoonlijkheid

Intimiteit

Relatie

Spanning

Hyperventilatie

Persoonlijke groei
Haptotherapie kan je vooruit helpen als je het gevoel hebt niet op je plek te zijn of wanneer je niet lekker in je lijf zit. Als je niet weet wat je wilt en wat je voelt of bezielt. Als je problemen ervaart bij de overgang naar een volgende levensfase.

Indicaties
Door te klikken op een indicatie aan de linker of rechter zijde zal hier een beschrijving van de gekozen indicatie worden getoond.

Intimiteit en affectiviteit
Als je te weinig wordt aangeraakt, kan dat leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling van vitale levenskracht en levenslust. Het leven wordt als het ware te weinig geactiveerd. Er kan dan sprake zijn van een affectief voedingstekort. Het kan ook zijn dat gebeurtenissen niet of onvoldoende verwerkt zijn en er sprake is van een blokkering.

Relatievraagstukken
Soms is er hulp nodig om samen weer affectief in beweging te komen. De situatie kan ontstaan zijn door gebeurtenissen, door onhandigheid of door een conflict. In elke relatie willen mensen op hun eigen manier kunnen functioneren en als het goed gaat hebben ze ook aandacht voor de ander zijn/haar eigen manier. Maar als er een conflict is, heeft men vaak geen aandacht meer voor elkaar. Het gevoelde contact wordt verbroken op een moment dat het juist zo belangrijk is.

Spanning en stress
Als er onvoldoende evenwicht is tussen je gevoel en je verstand, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke of psychische aard, zoals spierverkrampingen van nek of rug, buikklachten, maagklachten, te hoge bloeddruk, angst, onrust, slaapstoornissen, hyperventilatie of andere nerveuze klachten.

Hyperventilatie
Bij angstige hyperventilatie begint het haptotherapeutische proces in alle gevallen met het opnieuw vertrouwd raken met gevoelde lichamelijkheid voor de ontwikkeling van een basisgevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Bij de behandeling worden ook inzichten vanuit de fysiotherapie geïntegreerd.

Bevallingsangst
Waarom zou je met die bezorgdheid blijven rondlopen? Als je angstig bent voor de bevalling, zul je er mogelijk gevoelsmatig niet bij betrokken willen zijn, terwijl gevoelsmatige betrokkenheid juist een bijdrage kan leveren aan het goede verloop van de geboorte van je kindje en ook belangrijk is voor een positief belevingsgevoel achteraf. Bespreek je zorgen gerust met je haptotherapeut. Bij een vermoeden van angst voor de bevalling tijdens de zwangerschap, is het altijd zinvol om ook de verloskundige of gynaecoloog daarvan op de hoogte te stellen.
Gert Klabbers heeft zich gespecialiseerd in het effectief behandelen van bevallingsangst en werkt nauw samen met verloskundigen, gynaecologen en psychologen.

Burn-out

Wanneer je een burn-out hebt, wil je daar zo snel mogelijk van af. Het kan echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Zo kan een burn-out je een mogelijkheid tot groei geven. Acceptatie van de burn-out gaat aan de mogelijke groei vooraf.

Re-integratiebegeleiding
Lichaamssignalen herkennen en vertalen. Bewust worden van verbaal en non-verbaal gedrag en van je persoonlijk functioneren in relatie tot anderen. Uiteindelijk krijg je meer zelfvertrouwen en inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en ben je in staat om te communiceren wat je wilt. Je herkent belemmerende factoren in het contact met anderen en je kunt daarmee omgaan. Je vaardigheden nemen toe op het gebied van kritiek geven en ontvangen en het aangeven van grenzen en wensen.

Premenstruele klachten
Als er in de aanloopdagen (pijn)klachten zijn, kan haptotherapie helpen om met deze klachten om te gaan en te leren loslaten en ontspannen.

Overgangsklachten
Acceptatie wordt soms al te gemakkelijk geadviseerd, want hoe dan? Het is meer dan alleen omgaan met lichamelijk klachten en ongemakken. Het raakt soms ook aan zingevingsvraagstukken en de inrichting van je leven. Haptotherapie kan ondersteuning bieden.

Bevallingsangst

Burn-out

Re-integratie

Premenstrueel

Overgang

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Voorbereiding op de bevalling met zwangerschapshaptonomie

Samen betrokken zijn bij de zwangerschap en voorbereiding op de bevalling. Het kindje al tijdens de zwangerschap verwelkomen door aanraken, wiegen en uitnodigen tot bewegen. Contact maken met het kindje staat centraal. Er wordt een basis gelegd voor een veilige hechting en ook de partner wordt erbij betrokken. Als voorbereiding op de bevalling leren om met gevoel de weeën op te vangen en om te gaan met pijn om op een zo natuurlijk mogelijke wijze te bevallen.

Indicaties haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Preconceptioneel

Zwangerschap

Ouderschap

Anders

Preconceptioneel
Als de aanloop naar een mogelijke zwangerschap problematisch is vanwege gebeurtenissen in het verleden of een medisch traject, dan kan haptotherapie ondersteuning bieden.

Indicaties
Door te klikken op een indicatie aan de linker of rechter zijde zal hier een beschrijving van de gekozen indicatie worden getoond.

In blijde verwachting
Tijdens de zwangerschap kan het driemanschap: `vader-moeder-kind` tastbaar gemaakt worden, wat affectief bevestigend kan zijn voor de gevoelens van `in blijde verwachting`. De gedachte is dat hiermee mede een basis kan worden gelegd voor een veilige hechting en dat deze gevoelens van het driemanschap bevestigend zijn voor zowel de autonomie van ieder afzonderlijk als voor het samen (één) voelen. Het stimuleren van het affectief contact van beide ouders en hun kind is bevestigend voor iedereen en vooral voor de moeder. Zij zal zich ontspannen, zich meer op haar gemak voelen en zij zal meer onbevangen actief kunnen zijn tijdens de bevalling.

Relatie en ouderschap
De ontwikkeling van vrouw tot moeder en van man tot vader voltrekt zich meestal gaandeweg de zwangerschap. Dat lijkt onvermijdelijk, want de komst van een kindje impliceert het ouderschap, maar zo eenvoudig is het gevoelsmatig niet altijd. Soms moet je als a.s. ouders wennen aan de veranderende situatie en de nieuwe verantwoordelijkheden. Vader-moeder dingen zijn nou eenmaal echt wat anders dan man-vrouw dingen.

Als het anders loopt
In verwachting zijn, is voor veel echtparen in blijde verwachting zijn. Gelukkig komt die blijde verwachting in een groot aantal gevallen uit en wordt er een gezond kindje geboren. Maar soms gaat het tijdens of na een zwangerschap mis of loopt het anders. Ook dan kunt u aankloppen voor begeleiding en/of therapie bij onder andere een miskraam, handicap, vroeggeboorte, overlijden.

Bekkenproblematiek
Bij onvoldoende soepelheid en te weinig beweeglijkheid kunnen bekkenproblemen ontstaan. In de haptotherapie wordt dan gesproken over een avitaal bekken. Een vitaal basisgevoel/basispresentie kan met eenvoudige vaardigheidsoefeningen door de haptotherapeut aangereikt worden. Deze haptotherapeutische begeleiding wordt soms ondersteund met ook fysiotherapeutische oefeningen.

Bevallingsangst
Waarom zou je met die bezorgdheid blijven rondlopen? Als je angstig bent voor de bevalling, zul je er mogelijk gevoelsmatig niet bij betrokken willen zijn, terwijl gevoelsmatige betrokkenheid juist een bijdrage kan leveren aan het goede verloop van de geboorte van je kindje en ook belangrijk is voor een positief belevingsgevoel achteraf. Bespreek je zorgen gerust met je haptotherapeut. Bij een vermoeden van angst voor de bevalling tijdens de zwangerschap, is het altijd zinvol om ook de verloskundige of gynaecoloog daarvan op de hoogte te stellen.

Gert Klabbers heeft zich gespecialiseerd in het effectief behandelen van bevallingsangst en werkt nauw samen met verloskundigen, gynaecologen en psychologen.

Vermoeidheid
Vermoeidheid is een normaal verschijnsel tijdens de zwangerschap. Echter, soms is vermoeidheid geen vermoeidheid, maar gebrek aan vitaliteit. Dan wordt het voelen als het ware onvoldoende aangesproken.

Pijnklachten
Een normale zwangerschap gaat soms gepaard met kleine pijntjes en ongemakkelijkheden, maar als het dagelijks functioneren belemmerd wordt, is gepaste aandacht daarvoor gewenst. Inzichten vanuit de haptotherapie en fysiotherapie worden gecombineerd.

 

Bekken

Bevallingsangst

Vermoeidheid

Pijnklachten

Afspraak maken

Voor een afspraak kunt u het beste bellen: 055 – 5760004. U kunt desgewenst ook een e-mail sturen aan: praktijk@gertklabbers.nl of u kunt gebruik maken van onderstaand contactformulier.

 

Over mij

Dr. Gert A. Klabbers

In de eerste plaats met hart en ziel therapeut en daarnaast met veel plezier ook wetenschappelijk onderzoeker. Haptotherapie richt zich op de bewustwording van de eigen gevoels- en contactvermogens en maakt daarbij gebruik van inzichtgevende gesprekken, ervaringsgerichte vaardigheidsoefeningen en de affectieve contactgerichte therapeutische aanraking die het lichaamsbesef activeert en daarmee het zelfbesef.

Curriculum Vitae

Openbare verdediging proefschrift, 05-09-2018.

Publicaties

Engelstalig


Nederlandstalig

 
Domeinbeschrijving en Richtlijnen

Contact

Hoe maak ik een afspraak?
Voor een afspraak in de praktijk kunt u het beste bellen: 055 – 5760004. Ook voor vragen of meer informatie kunt u gerust telefonisch contact opnemen. U kunt desgewenst ook een e-mail sturen aan: praktijk@gertklabbers.nl

Heb ik een verwijzing nodig?
Voor haptotherapie, relatietherapie en haptonomische zwangerschapsbegeleiding is geen verwijzing nodig en kan rechtstreeks een afspraak gemaakt worden.

Wordt de behandeling vergoed?
Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen (gedeeltelijk), mits u daarvoor aanvullend verzekerd bent. 
Vergoedingen haptotherapie door zorgverzekeraars in Nederland (2024)


    Ietje Kooistraweg 25, Apeldoorn
    praktijk@gertklabbers.nl
    055 – 5760004
    06 – 53175514