Logo

Haptotherapie
Voelen Denken Doen

Afspraak maken

Logo

Zwangerschapsbegeleiding
Met gevoel bevalt beter

Afspraak maken

Logo

Fysiotherapie
Voelend bewegen

Afspraak maken

home

Haptotherapie in Apeldoorn

Aan den lijve ervaren wat er speelt. Leren voelen en daar mee omgaan. Voelen, denken en doen weer met elkaar in evenwicht brengen. Ontwikkelen van affectieve contactvermogens. Haptotherapie is een vakgebied in de gezondheidszorg, waarbinnen de haptotherapeut zich richt op het welzijn en de gezondheid van mensen. Het is een leerroute met inzichtgevende gesprekken, vaardigheidstraining en therapeutische aanraking die de eigen zelfstandigheid stimuleert en persoonlijke groei bevordert. Bij Haptotherapie ga je het eigen gevoelsvermogen ‘aan den lijve ervaren’. Het is een praktische benadering om te veranderen en problemen op te lossen. Als het kan in kortdurende trajecten. Er is voor de haptotherapie en de zwangerschapshaptonomie sprake van directe toegankelijkheid, dus u kunt met of zonder verwijzing rechtstreeks een afspraak maken en er wordt niet gewerkt met wachtlijsten.

In de afgelopen jaren heeft wetenschappelijk onderzoek de gunstige effecten van haptotherapie aangetoond bij verschillende patiëntengroepen lees meer in de Nieuwsbrief: Haptotherapie en Wetenschap

 

In de periode van 2-4-2023 t/m 23-12-2025 doet het Therapiecentrum mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Haptotherapie bij de vijf meest voorkomende indicaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers en Prof. Dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets.


Indicaties haptotherapie


Persoonlijkheid

Intimiteit

Relatie

Spanning

Hyperventilatie

 

Persoonlijke groei
Haptotherapie kan je vooruit helpen als je het gevoel hebt niet op je plek te zijn of wanneer je niet lekker in je lijf zit. Als je niet weet wat je wilt en wat je voelt of bezielt. Als je problemen ervaart bij de overgang naar een volgende levensfase.

Indicaties
Door te klikken op een indicatie aan de linker of rechter zijde zal hier een beschrijving van de gekozen indicatie worden getoond.

Intimiteit en affectiviteit
Als je te weinig wordt aangeraakt, kan dat leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling van vitale levenskracht en levenslust. Het leven wordt als het ware te weinig geactiveerd. Er kan dan sprake zijn van een affectief voedingstekort. Het kan ook zijn dat gebeurtenissen niet of onvoldoende verwerkt zijn en er sprake is van een blokkering.

Relatievraagstukken
Soms is er hulp nodig om samen weer affectief in beweging te komen. De situatie kan ontstaan zijn door gebeurtenissen, door onhandigheid of door een conflict. In elke relatie willen mensen op hun eigen manier kunnen functioneren en als het goed gaat hebben ze ook aandacht voor de ander zijn/haar eigen manier. Maar als er een conflict is, heeft men vaak geen aandacht meer voor elkaar. Het gevoelde contact wordt verbroken op een moment dat het juist zo belangrijk is.

Spanning en stress
Als er onvoldoende evenwicht is tussen je gevoel en je verstand, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke of psychische aard, zoals spierverkrampingen van nek of rug, buikklachten, maagklachten, te hoge bloeddruk, angst, onrust, slaapstoornissen, hyperventilatie of andere nerveuze klachten.

Hyperventilatie
Bij angstige hyperventilatie begint het haptotherapeutische proces in alle gevallen met het opnieuw vertrouwd raken met gevoelde lichamelijkheid voor de ontwikkeling van een basisgevoel van veiligheid en zelfvertrouwen. Bij de behandeling worden ook inzichten vanuit de fysiotherapie geïntegreerd.

Bevallingsangst
Waarom zou je met die bezorgdheid blijven rondlopen? Als je angstig bent voor de bevalling, zul je er mogelijk gevoelsmatig niet bij betrokken willen zijn, terwijl gevoelsmatige betrokkenheid juist een bijdrage kan leveren aan het goede verloop van de geboorte van je kindje en ook belangrijk is voor een positief belevingsgevoel achteraf. Bespreek je zorgen gerust met je haptotherapeut. Bij een vermoeden van angst voor de bevalling tijdens de zwangerschap, is het altijd zinvol om ook de verloskundige of gynaecoloog daarvan op de hoogte te stellen.
Gert Klabbers heeft zich gespecialiseerd in het effectief behandelen van bevallingsangst en werkt nauw samen met verloskundigen, gynaecologen en psychologen.

Burn-out

Wanneer je een burn-out hebt, wil je daar zo snel mogelijk van af. Het kan echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Zo kan een burn-out je een mogelijkheid tot groei geven. Acceptatie van de burn-out gaat aan de mogelijke groei vooraf.

Re-integratiebegeleiding
Lichaamssignalen herkennen en vertalen. Bewust worden van verbaal en non-verbaal gedrag en van je persoonlijk functioneren in relatie tot anderen. Uiteindelijk krijg je meer zelfvertrouwen en inzicht in je persoonlijke kwaliteiten en ben je in staat om te communiceren wat je wilt. Je herkent belemmerende factoren in het contact met anderen en je kunt daarmee omgaan. Je vaardigheden nemen toe op het gebied van kritiek geven en ontvangen en het aangeven van grenzen en wensen.

Premenstruele klachten
Als er in de aanloopdagen (pijn)klachten zijn, kan haptotherapie helpen om met deze klachten om te gaan en te leren loslaten en ontspannen.

Overgangsklachten
Acceptatie wordt soms al te gemakkelijk geadviseerd, want hoe dan? Het is meer dan alleen omgaan met lichamelijk klachten en ongemakken. Het raakt soms ook aan zingevingsvraagstukken en de inrichting van je leven. Haptotherapie kan ondersteuning bieden.

Bevallingsangst

Burn-out

Re-integratie

Premenstrueel

Overgang

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Voorbereiding op de bevalling met zwangerschapshaptonomie

Samen betrokken zijn bij de zwangerschap en voorbereiding op de bevalling. Het kindje al tijdens de zwangerschap verwelkomen door aanraken, wiegen en uitnodigen tot bewegen. Contact maken met het kindje staat centraal. Er wordt een basis gelegd voor een veilige hechting en ook de partner wordt erbij betrokken. Als voorbereiding op de bevalling leren om met gevoel de weeën op te vangen en om te gaan met pijn om op een zo natuurlijk mogelijke wijze te bevallen.

Indicaties haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Preconceptioneel

Zwangerschap

Ouderschap

Anders

Preconceptioneel
Als de aanloop naar een mogelijke zwangerschap problematisch is vanwege gebeurtenissen in het verleden of een medisch traject, dan kan haptotherapie ondersteuning bieden.

Indicaties
Door te klikken op een indicatie aan de linker of rechter zijde zal hier een beschrijving van de gekozen indicatie worden getoond.

In blijde verwachting
Tijdens de zwangerschap kan het driemanschap: `vader-moeder-kind` tastbaar gemaakt worden, wat affectief bevestigend kan zijn voor de gevoelens van `in blijde verwachting`. De gedachte is dat hiermee mede een basis kan worden gelegd voor een veilige hechting en dat deze gevoelens van het driemanschap bevestigend zijn voor zowel de autonomie van ieder afzonderlijk als voor het samen (één) voelen. Het stimuleren van het affectief contact van beide ouders en hun kind is bevestigend voor iedereen en vooral voor de moeder. Zij zal zich ontspannen, zich meer op haar gemak voelen en zij zal meer onbevangen actief kunnen zijn tijdens de bevalling.

Relatie en ouderschap
De ontwikkeling van vrouw tot moeder en van man tot vader voltrekt zich meestal gaandeweg de zwangerschap. Dat lijkt onvermijdelijk, want de komst van een kindje impliceert het ouderschap, maar zo eenvoudig is het gevoelsmatig niet altijd. Soms moet je als a.s. ouders wennen aan de veranderende situatie en de nieuwe verantwoordelijkheden. Vader-moeder dingen zijn nou eenmaal echt wat anders dan man-vrouw dingen.

Als het anders loopt
In verwachting zijn, is voor veel echtparen in blijde verwachting zijn. Gelukkig komt die blijde verwachting in een groot aantal gevallen uit en wordt er een gezond kindje geboren. Maar soms gaat het tijdens of na een zwangerschap mis of loopt het anders. Ook dan kunt u aankloppen voor begeleiding en/of therapie bij onder andere een miskraam, handicap, vroeggeboorte, overlijden.

Bekkenproblematiek
Bij onvoldoende soepelheid en te weinig beweeglijkheid kunnen bekkenproblemen ontstaan. In de haptotherapie wordt dan gesproken over een avitaal bekken. Een vitaal basisgevoel/basispresentie kan met eenvoudige vaardigheidsoefeningen door de haptotherapeut aangereikt worden. Deze haptotherapeutische begeleiding wordt soms ondersteund met ook fysiotherapeutische oefeningen.

Bevallingsangst
Waarom zou je met die bezorgdheid blijven rondlopen? Als je angstig bent voor de bevalling, zul je er mogelijk gevoelsmatig niet bij betrokken willen zijn, terwijl gevoelsmatige betrokkenheid juist een bijdrage kan leveren aan het goede verloop van de geboorte van je kindje en ook belangrijk is voor een positief belevingsgevoel achteraf. Bespreek je zorgen gerust met je haptotherapeut. Bij een vermoeden van angst voor de bevalling tijdens de zwangerschap, is het altijd zinvol om ook de verloskundige of gynaecoloog daarvan op de hoogte te stellen.

Gert Klabbers heeft zich gespecialiseerd in het effectief behandelen van bevallingsangst en werkt nauw samen met verloskundigen, gynaecologen en psychologen.

Vermoeidheid
Vermoeidheid is een normaal verschijnsel tijdens de zwangerschap, maar soms is vermoeidheid geen vermoeidheid, maar gebrek aan vitaliteit. Dan wordt het voelen als het ware onvoldoende aangesproken.

Pijnklachten
Een normale zwangerschap gaat soms gepaard met kleine pijntjes en ongemakkelijkheden, maar als het dagelijks functioneren belemmerd wordt, is gepaste aandacht daarvoor gewenst. Inzichten vanuit de haptotherapie en fysiotherapie worden gecombineerd.

 

Bekken

Bevallingsangst

Vermoeidheid

Pijnklachten

Fysiotherapie in Apeldoorn

Als er (pijn)klachten zijn betreffende het lichamelijk functioneren en u wilt direct geholpen worden, dan kunt u bellen en meteen een afspraak maken, ook als er functioneringsklachten zijn betreffende het bewegingsapparaat of (pijn)klachten aan spieren, pezen, banden en gewrichten in relatie tot houding en beweging. Er is sprake van directe toegankelijkheid, dus u kunt met of zonder verwijzing rechtstreeks een afspraak maken en er wordt niet gewerkt met wachtlijsten.

Over mij

Dr. Gert A. Klabbers

In de eerste plaats met hart en ziel therapeut en daarnaast met veel plezier ook wetenschappelijk onderzoeker. Haptotherapie richt zich op de bewustwording van de eigen gevoels- en contactvermogens en maakt daarbij gebruik van inzicht verlenende gesprekken, vaardigheidsoefeningen en de directe aanraking die het lichaamsbesef activeert en daarmee het zelfbesef.

Curriculum Vitae

Openbare verdediging proefschrift, 05-09-2018.

Publicaties

Engelstalig


Nederlandstalig

 
Domeinbeschrijving en Richtlijnen

Contact

Hoe maak ik een afspraak?
Voor een afspraak in de praktijk kunt u het beste bellen: 055 – 5760004 . Ook voor vragen of meer informatie kunt u gerust telefonisch contact opnemen. U kunt desgewenst ook een e-mail sturen aan: praktijk@gertklabbers.nl

Heb ik een verwijzing nodig?
Voor haptotherapie, mediation/coaching, haptonomische zwangerschapsbegeleiding en fysiotherapie is geen verwijzing nodig en kan rechtstreeks een afspraak gemaakt worden.

Wordt de behandeling vergoed?
Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen (gedeeltelijk), mits u daarvoor aanvullend verzekerd bent. 
Vergoedingen haptotherapie door zorgverzekeraars in Nederland (2023)


    Ietje Kooistraweg 25, Apeldoorn
    praktijk@gertklabbers.nl
    055 – 5760004
    06 – 53175514